Колокацијата на сервер е услуга претежно наменета за фирми кои имаат сопствени сервери со содржини до кои треба брз и квалитетен пристап.

Услугата колокација на сервер вклучува:
  • сместување и поврзување на серверот во седиштето на Сонет, во климатизирана просторија со непрекинато напојување
  • можност за избор на интернационален интернет сервис
  • сопствена IP адреса на серверот
  • можност за системска поддршка за менаџирање на серверот
  • 24х7 мониторинг на серверот и/или хостираните сервиси