Овој тип на врска е погодна е во случаевите кога не е можно поврзување со оптичка или безжична инфраструктура на Сонет. За сите дополнителни информации може да не контактирате.