За одредени локации Сонет нуди најсовремен начин на инфраструктурно поврзување со оптички врски. Овој начин на поврзување е идеален за поголеми корисници кое овозможува највисока можна стабилност и флексибилност. На барање на корисникот, обезбедуваме безжичен бекап линк на оптичката врска.
За сите дополнителни информации може да не контактирате.