Со хостирањето на виртуелен сервер добивате комплетно ваш сервер кој што работи виртуелно на еден од нашите физички сервери. Вие добивате root-пристап до виртуелната машина со можност за инсталација на било кој софтвер. Исто така, целата инсталација и конфигурација на виртуелниот сервер може да биде изведена од наша страна.